Wacław Potocki - cytaty
Co śmierć weźmie, już tego człowiek nie dogoni, Bo się wszystko po śmierci wraca tam, gdzie było Pierwej, niźli się z matki na ten świat rodziło. Na cóż łzy lać daremnie?

autor: Wacław Potocki


Nierządem, powiedział ktoś dawno, Polska stoi; Gdyby dziś pojźrał z grobu po ojczyźnie swojej, zawołałby co gardła: Wracam znowu skadem, Żebym tak srogim z Polską nie ginął nierzadem!

autor: Wacław Potocki


Każdy rzeczy potrzebne do zbawienia pojmie, Nie trzeba mu tłumacza, nie trzeba rękojmie.

autor: Wacław Potocki


Łacno z grzechu powstanie, kto nie ma nałogu, A kto ma, nie wylezie z niego po ożogu.

autor: Wacław Potocki


Wszystkim droga otwarta i gościec bity, Nie wszyscy jedynie mają sławy apetyty. Próżno pieką piecucha leniwego zgagi, Próżny sławy apetyt, kiedy bez odwagi.

autor: Wacław Potocki


Niech piekłem grzechom grozi, niech kapłan pociesza Cnoty niebem z ambony, jeśli nie przymiesza Fraszek, żartów, konceptów - ladaco kazanie; Nie masz z ewangelijnej soli, darmo na nie Klecha dzwoni.

autor: Wacław Potocki


Dobra odwaga, ale żeby była mądra.

autor: Wacław Potocki


Bo jak pióro białe u czarnego kruka, Tak w pysznym a bogatym rzadka rzecz, nauka.

autor: Wacław Potockistrona:   - 1 -