Witold Gombrowicz - cytaty
(…)młodość jest wartością samą w sobie, czyli niszczycielką wszelkich innych wartości, które nie są jej potrzebne, gdyż ona – samowystarczalna.

autor: Witold Gombrowicz


Dla mnie młodość jest niedostatecznością i niższością we wszystkim, oprócz w jednej jedynej rzeczy: w tym, że się jest młodym, w młodości jako takiej.

autor: Witold Gombrowicz


Rewolucja, wojny, kataklizmy – cóż znaczy ta pianka w porównaniu z fundamentalna grozą istnienia.

autor: Witold Gombrowicz


Nie dopracujemy się nigdy ani urody, ani cnoty polskiej, póki nie ośmielimy się oduczyć polskich grzechów.

autor: Witold Gombrowicz


Nie dopracujemy się nigdy ani urody, ani cnoty polskiej, póki nie ośmielimy się oduczyć polskich grzechów.

autor: Witold Gombrowicz


Jestem Polakiem doprowadzonym do ostateczności przez historię.

autor: Witold Gombrowicz


Zarówno sztuka, jak i ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek poprzez nie, wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu.

autor: Witold Gombrowicz


Jeśli kto kocha tylko piękno i czystość, to kocha zaledwie połowę istoty.

autor: Witold Gombrowiczstrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -