Blaise Pascal - cytaty
Prawdziwa religia wskazuje nam nasze obowiązki, nasze słabości pychę i pożądliwość, oraz lekarstwa - pokorę, umartwienie.

autor: Blaise Pascal


Nie okazuje się swej wielkości, gdy się jest na jednym krańcu, lecz gdy się dotyka obu krańców naraz i wypełnia odległość między nimi.

autor: Blaise Pascal


Człowiek urodził się po to, aby się radować.

autor: Blaise Pascal


Pytają czy trzeba kochać. O to nie należy pytać, to trzeba czuć.

autor: Blaise Pascal


Największy wysiłek rozumu - to uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go przerastają.

autor: Blaise Pascal


Istnieje kto kocha.

autor: Blaise Pascal


Człowiek nie jest godny Boga, ale nie jest niezdolny stać się Go godnym.

autor: Blaise Pascal


Ludzie często biorą swoją wyobraźnie za uczucie. Myślą, że się nawrócili kiedy myślą o tym żeby się nawrócić.

autor: Blaise Pascalstrona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -