Bogdan Jański - cytaty

Bogdan Jański - cytaty
Lepiej mów mniej niż więcej, zostawiając resztę i powierzając wszystko Panu Bogu.

autor: Bogdan Jański


Zacznij się modlić! I powtarzaj potem modlitwy jak najczęściej! Bóg reszty dopełni - oświeci cię nowym życiem i ożywi.

autor: Bogdan Jański


Człowiek prawdziwie religijny nie powinien żałować swej przeszłości - ona była warunkiem jego powołania.

autor: Bogdan Jański


Przed każdym pisaniem podnieś myśl i serce do Pana Boga, prosząc o pokorę i prostotę.

autor: Bogdan Jański


Spojrzawszy na Polaków i napuszoność kilku nieuków, jakąż mam zawsze chęć co prędzej coś napisać.

autor: Bogdan Jański


Istota życia jest dobrym użyciem czasu.

autor: Bogdan Jański


Zaczynam się modlić; ale jakże ciężko obrócić serce tam, gdzie się obracać odzwyczaiło.

autor: Bogdan Jańskistrona:   - 1 -