Carlo Schmid - cytaty

Carlo Schmid - cytaty
Partie polityczne nie stawiają dziś sobie pytania, czy ich program jest rozsądny, lecz czy jest atrakcyjny.

autor: Carlo Schmidstrona:   - 1 -