Chiara Lubich - cytaty

Chiara Lubich - cytaty
Święci to ludzie wielkiego formatu, którzy ujrzawszy w Bogu swoją wielkość, postawili Wszystko na Niego.

autor: Chiara Lubich


Dusza nie ma prawa do miłości, zanim nie zacznie kochać; otrzymuje miłość, kiedy ma miłość.

autor: Chiara Lubich


Założyciel zakonu - przez swe dzieło - nadaje nowy, niekiedy rewolucyjny ton nudnemu i zawsze jednakowemu życiu świata.

autor: Chiara Lubich


Życie chrześcijanina ma swoje korzenie w Niebie, a nie tylko na ziemi.

autor: Chiara Lubich


Wokół nas wiruje świat wartości różnego rodzaju, świat boski, świat anielski, świat braterski, świat przyjazny, a także świat nam wrogi, każdy dany przez Boga dla naszego przebóstwienia, które jest naszym prawdziwym celem

autor: Chiara Lubich


Chrześcijanin dzięki wierze może i powinien być zawsze w kontakcie z kimś Innym, kto zna jego życie i jego przeznaczenie. Ten Inny nie jest z tej ziemi, jest z innego świata.

autor: Chiara Lubich


Cierpienie jest jak dźwięk dzwonka, który wzywa do modlitwy.

autor: Chiara Lubich


Iść przez życie, tak jak uczniowie z Emaus, z tym Trzecim pomiędzy nami, który nadaje boską wartość całemu naszemu działaniu.

autor: Chiara Lubichstrona:   - 1 -  - 2 -