Immanuel Kant - cytaty
Piękne jest to, co podoba się całkiem bezinteresownie.

autor: Immanuel Kant


Sumienie - to świadomość, że istnieje w człowieku trybunat wewnętrzny.

autor: Immanuel Kant


Postępuj według takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym.

autor: Immanuel Kant


Pięknym jest to, co wyobrażane jest bez pośrednictwa pojęcia jako przedmiot powszechnego upodobania.

autor: Immanuel Kant


Śmiech jest afektem, którego źródłem jest nagła przemiana napiętego oczekiwania w nicość.

autor: Immanuel Kant


Człowiek celem samym w sobie.

autor: Immanuel Kant


Postępuj tak, abyś człowieczeństwo tak w swojej osobie, jak też w osobie każdego innego używał zawsze jako celu, nigdy jako środka.

autor: Immanuel Kant


Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy: nadzieję, sen i śmiech.

autor: Immanuel Kantstrona:   - 1 -  - 2 -