Gotthold Ephraim Lessing - cytaty
Oczekiwać przyjemności jest też przyjemnością.

autor: Gotthold Ephraim Lessing


Najgorszym przesądem jest uważać własny przesąd za najrozsądniejszy.

autor: Gotthold Ephraim Lessing


Smutno cieszyć się w samotności.

autor: Gotthold Ephraim Lessing


Ktoś, kto dużo wie, ma wiele zmartwień.

autor: Gotthold Ephraim Lessing


Śmiech bardziej sprzyja rozsądkowi niż martwienie się.

autor: Gotthold Ephraim Lessing


Nie wszyscy, co naigrawają się ze swych łańcuchów, są wolni.

autor: Gotthold Ephraim Lessingstrona:   - 1 -