Henryk Elzenberg - cytaty
Nie gardź sobą, że bitwę przegrałeś. Trzeba pewnej siły, by się zapędzić tam, gdzie się bitwy przegrywa.

autor: Henryk Elzenberg


Piękno jest jednocześnie kształtem czegoś i czegoś zasłoną, drogą i zbłądzeniem z tej drogi.

autor: Henryk Elzenberg


Są na świecie bandyci i święci. Ale święci obracają się w ramach, które wyznaczają bandyci.

autor: Henryk Elzenberg


Najgłupszą rzecz, jaką powiesz, przyjdzie ktoś jeszcze głupszy i skarykaturuje.

autor: Henryk Elzenberg


Milczenie zastępuje samotność, odgradzając nas od ludzi i chroniąc od małostek, które by wraz z treścią wypowiedzianych niepotrzebnych słów wtargnęły do duszy.

autor: Henryk Elzenbergstrona:   - 1 -  - 2 -