emigracja / emigrant - cytaty

Motyw: emigracja / emigrant - cytaty


Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie,
Kto cię stracił.

autor: Adam Mickiewicz


Hic sunt leones

tu przebywają lwy;
nieznane kraje.

autor: Autor nieznany


Umie języki, ale nie wie, co się robi z gryki.

autor: Przysłowie


strona:   - 1 -