Motyw: prawda / fałsz - cytaty


Z wierzchu owca, wewnątrz wilk.

autor: Przysłowie


W każdym żarcie połowa prawdy.

autor: Przysłowie


The best men seek for truth all their lives long

najwybitniejsi ludzie szukają prawdy przez całe swoje życie.

autor: Autor nieznany


Prawda leży pośrodku -
może dlatego wszystkim zawadza.

autor: Autor nieznany


Many a truth can be best expressed in jest

wiele prawd najlepiej można wyrazić żartem.

autor: Autor nieznany


Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz,
przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda.

autor: Albert Einstein


Prawda, tak jak kij ma dwa końce.

autor: Alfred Aleksander Konar


Attendite a falsis prophetis.

Strzeżcie się fałszywych proroków.

autor: Jezus Chrystus


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -