prawda / fałsz - cytaty

Motyw: prawda / fałsz - cytaty


Wszystko w świecie można podrobić, nie można tylko podrobić prawdy: prawda podrobiona nie jest już prawdą.

autor: Menachem Mendel


Sny rzadko mówią prawdę.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


Im świętsza jest prawda, tym pokorniejszy powinien być ten, który ją głosi.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


Piękna jest tylko prawda,
i tylko ona jest godna miłości.

autor: Nicolas Boileau - Despreaux


When the public describe a work as grossly immoral,
they mean that the artist has said
or made a beautiful thing that is true.

Kiedy publiczność określa jakieś dzieło jako niemoralne,
to znaczy, że artysta powiedział lub stworzył piękną rzecz, k

autor: Oscar Wilde


Prawda niema nic do czynienia z liczba tych, którzy są o niej przekonani.

autor: Paul Claudel


Trzeba mieć zawsze w sercu prawdę, ale nie zawsze uśmiech.

autor: Przysłowie


Prawda przykra, ale zdrowa.

autor: Przysłowie


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -