bogactwo / pieniądze - cytaty

Motyw: bogactwo / pieniądze - cytaty


Bóg daje człowiekowi majątek, jakoby kieszonkowe. W sposobie użycia go wykazujemy nasz charakter.

autor: Alban Stolz


Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym.

autor: Aleksander Fredro


Ludzie powinni się mierzyć duszami, a nie kieszeniami.

autor: Aleksander Świętochowski


W ramach pomocy krajom słabo rozwiniętym
pieniądze biednych ludzi z bogatych krajów
trafiają do kieszeni bogatych ludzi w biednych krajach.

autor: Alfred Mozer


Zbieraj bogactwo wiedzy od swych dni początku,
Na starość hojnie szafuj skarbami majątku.

autor: Aliszer Nawoi Nizamaddin


Ciężka sakiewka czyni serce lekkomyślnym.

autor: Andrew Johnson


Kto wznosi swoją katedrę, na której budowę potrzeba stu lat, może sto lat żyć zachowując bogactwo serca.

autor: Antoine de Saint - Exupry


I ubodzy mogą być przy pieniądzach.

autor: Antoni Regulski


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -