bogactwo / pieniądze - cytaty

Motyw: bogactwo / pieniądze - cytaty


Obfitość czyni mnie biedakiem.

autor: Owidiusz


Szczęście - tutaj nie da się nic zrobić za pieniądze. Szczęście ma do czynienia z sercem i z miłością - a te są za darmo.

autor: Phil Bosmans


Pańska przyjaźń lepsza z datkiem.

autor: Przysłowie


Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą.

autor: Przysłowie


Zdrowa rada? gotowa majętność.

autor: Przysłowie


Wiele masz, kiedy wiele umiesz.

autor: Przysłowie


It is better to give than to lend,
and it costs about the same

lepiej jest dawać, niż pożyczać,
tym bardziej że kosztuje to prawie tyle samo.

autor: Autor nieznany


Children are so expensive that only the poor can afford them

Dzieci są tak kosztowne, że tylko biedni mogą sobie na nie pozwolić.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -