bogactwo / pieniądze - cytaty

Motyw: bogactwo / pieniądze - cytaty


Superflua non nocent

nadmiar nie szkodzi.

autor: Autor nieznany


Nikt nie może dać więcej od tego, co wszystko stracił.

autor: Autor nieznany


Źródłem materializmu jest nędza;
syci pozostają idealistami.

autor: Autor nieznany


Nothing marks the increasing wealth of our times
and the growth of the public mind toward refinement
more than the demand for books

nic nie świadczy lepiej o wzrastającym dobrobycie naszych czasów
i wzroście zainteresowania publicznoś

autor: Autor nieznany


Nietrudno o fantazję, gdy się ma pieniądze, trudniej o pieniądze, gdy się ma fantazję.

autor: Autor nieznany


Nierzadko czysty zysk pochodzi z brudnej roboty.

autor: Autor nieznany


Przez dziury w butach czuje się grunt pod nogami.

autor: Autor nieznany


Róg obfitości od czasu do czasu zatyka jakaś szmata.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -