bogactwo / pieniądze - cytaty

Motyw: bogactwo / pieniądze - cytaty


Będę dostatecznie bogaty,jeśli zachowam dobre imię.

autor: Plaut


Kto niczego nie posiada, nie potrzebuje się bać, że coś straci.

autor: Przysłowie rosyjskie


Jeśli chcesz być bogaty, ucz się nie tylko zarabiać, ale i gospodarować.

autor: Autor nieznany


Nędza przeczy matematyce: gdy się ją podzieli na więcej ludzi,
nie staje się mniejsza.

autor: Autor nieznany


Animam debet

(winien duszę)
zadłużony po uszy.

autor: Autor nieznany


Niewielu z nas znieść może dobrobyt. Innych ludzi, oczywiście.

autor: Autor nieznany


Aby opływać w łaski wystarczy tylko być bezwstydnym.

autor: Autor nieznany


Mamy głowę, aby zarabiać pieniądze i serce, aby je tracić.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -