bogactwo / pieniądze - cytaty

Motyw: bogactwo / pieniądze - cytaty


Dwa tylko są rody na świecie [...] tych, co mają i tych, co nie mają.

autor: Miguel de Cervantes Saavedera


Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego;

autor: Mt 19,24


Człowiek nie ma przyjaciół. Przyjaciół ma tylko powodzenie.

autor: Napoleon I


Młodym ludziom wydaje się, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Gdy się zestarzeją, są już tego pewni.

autor: Oscar Wilde


Złoto szkodliwsze jest od żelaza.

autor: Owidiusz


Ludzkość jest ciężko chora. Przyczyną tej choroby jest nie tylko zmniejszanie zasobów naturalnych i ich chciwe gromadzenie przez niewielu, ile raczej rozkład braterskiej więzi między ludźmi, jak i między narodami.

autor: Paweł VI


Zdrowie jest najpierwszym darem,
uroda drugim a bogactwo trzecim.

autor: Platon


Do majątku dochodzą odważni.

autor: Prz 11, J 6


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -