bogactwo / pieniądze - cytaty

Motyw: bogactwo / pieniądze - cytaty


O pieniądzu trzeba to samo powiedzieć, co kiedyś powiedziano o Caliguli: Nie było nigdy tak dobrego niewolnika i tak dobrego pana, jak on.

autor: Michel Mointagne


Time is money

czas to pieniądz.

autor: Autor nieznany


It is easier to get money than to keep it

łatwiej zdobyć pieniądze, niż je zatrzymać.

autor: Autor nieznany


Water taken in moderation can`t hurt anybody

woda pita z umiarkowaniem nikomu nie może zaszkodzić.

autor: Autor nieznany


Pieniądze, które mamy, są narzędziem wolności. Pieniądze, za którymi się uganiamy - narzędziem niewoli.

autor: Jean - Jacques Rousseau


Gdyby bogaci nie zapraszali znów bogatych tylko biednych, to wszyscy mieliby co jeść.

autor: Johann Nepomuk Nestroy


Kto jest najbiedniejszy na ziemi? Ten, który nie ma nic oprócz pieniędzy.

autor: John Davison Rockefeller


Pieniądz może być dobrym sługą, ale jest bardzo złym panem.

autor: Joseph kard. Malula


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 -