poeta/poezja - cytaty

Motyw: poeta/poezja - cytaty


Świat jest tak wielki i bogaty
a życie tak pełne różnorodności
że nigdy nie brak okazji do wierszy.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Poezja to skok. Skok barbarzyńcy, który poznał Boga.

autor: Julian Tuwim


Z mego życia poemat - dla Boga.

autor: Juliusz Słowacki


Społeczeństwo syte, żyjące w dobrobycie,
nie zadowala się kupowaniem książek;
chce także kupować poetów.

autor: Leslie Fidler


It is one of functions of literature to turn truisms into truths

oto jedna z funkcji literatury: przemienić truizmy w prawdy.

autor: Autor nieznany


Steel is produced from iron and poetry from sufferinw

stal produkuje się z żelaza, a poezję z cierpienia.

autor: Autor nieznany


Prawdziwy poeta musi być stary w momencie,
kiedy pisze swój pierwszy wiersz.

autor: Autor nieznany


Szukajcie prawdy jasnego płomienia,
Szukajcie nowych nie odkrytych dróg...
Im głębiej wnikasz w tajniki stworzenia,
Tym ci się bardziej dusza rozprzestrzenia
I większym staje się Bóg.

autor: Adam Asnyk


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -