Motyw: poeta/poezja - cytaty


O wy co tylko na świat idziecie z północą
Chytrość rozumem a złość nazywacie mocą
Kto z was wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie
Myśli Boga oszukać - oszuka sam siebie

autor: Adam Mickiewicz


Głupi niedźwiedziu! gdybyś w mateczniku siedział,
Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział.

autor: Adam Mickiewicz


Słowo, choć nie z głazu,
może rozbić kości,
chociaż nie jest z głazu.
Złego więc wyrazu
chroń się, zwłaszcza w złości
słowo, choć nie z głazu,
może rozbić kości.

autor: Aforyzm arabski


Strofa być winna taktem, nie wędzidłem.

autor: Juliusz Słowacki


A great poet is the most unpoetical of creatures

Wielki poeta jest nadzwyczaj niepoetycznym stworzeniem.

autor: Oscar Wilde


When a man acts he is a puppet.
When he describes he is a poet

Kiedy człowiek działa, jest marionetką.
Kiedy opisuje, jest poetą.

autor: Oscar Wilde


Jak wielu jest niepoczytalnych autorów.

autor: Autor nieznany


Każda książka, jak głos podany przez radio, dociera tylko do tych, którzy mają tę samą długość fali.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -