poeta/poezja - cytaty

Motyw: poeta/poezja - cytaty


Poezja Słowackiego jest to kościół bez Boga.

autor: Adam Mickiewicz


Wiedzcie że dla poety jedna tylko droga
W serce szukać natchnienia i dążyć do Boga

autor: Adam Mickiewicz


W słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę;
Trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę.

autor: Adam Mickiewicz


Zawsze łatwo pisać rozwlekle; zwięzłość - oto co zabiera czas.

autor: Alain - Fournier


Milczę lecz jestem
odarta z pełności
być to wystarczy
reszta mnie jest nasza

autor: Anna Kamieńska


Nikt nie potrafi opisać cudzego doświadczenia. I tylko o sobie się pisze, kiedy się pisze podług Apoloniusza czy podług Cezarego Franka. Zawsze będzie podług mnie...

autor: Jarosław Iwaszkiewicz


To turn events into ideas is the function of literature

zamienić wydarzenia w idee to funkcja literatury.

autor: Autor nieznany


It is only in literature that coincidences seem unnatural

tylko w literaturze zbiegi okoliczności wydają się nienaturalne.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -