poeta/poezja - cytaty

Motyw: poeta/poezja - cytaty


The way to be a bore is for an author to say everything

autor staje się nudziarzem, gdy chce powiedzieć wszystko.

autor: Autor nieznany


Jeżeli chcecie, aby o was nie zapomniano po śmierci i zgniciu, to albo piszcie rzeczy warte czytania, albo czyńcie rzeczy warte napisania

autor: Benjamin Franklin


Człowieka, która czyta poezję, jest trudniej złamać niż tego, który jej nie czyta.

autor: Josif Brodski


Choćby ta ziemia gnać miała
Za mną szczękami kajdanów
Nawet w żywot najdalszy:
Muszę trwać przy mojej wierze,
Bo ona mnie jedna strzeże,
Słońce nadzieją roznieca,
Słońcem w męczeństwie oświeca...
I to jest moja poetycka droga.

autor: Juliusz Słowacki


A poet can survive anything but a misprint

Poeta zniesie wszystko, tylko nie błąd drukarski.

autor: Oscar Wilde


Prawdy tego narodu odkrywają poeci, a nie politycy. Nie zrozumie Polski ten, kto nie wsłuchuje się w głos polskiej literatury.

autor: Adam Michnik


Ja i ojczyzna to jedno.

autor: Adam Mickiewicz


Kto poetę chce zrozumieć, musi pojechać do jego kraju.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -