Motyw: sprawiedliwość - cytaty


Rozwaga, męstwo, mądrość, sprawiedliwość.

autor: Platon


Dobroć serca obejmuje obszar większy aniżeli szerokie pole sprawiedliwości.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Życie poświęć dla prawdy.

autor: Juwenalis


Sprawiedliwość jest fundamentem wszystkiej Rzeczypospolitej.

autor: Ks. Piotr Skarga


Iustitias vestras iudicabo

sprawiedliwość waszą sądzić będą.

autor: Autor nieznany


Pobłażliwość, jeśli nie chce pobudzić niesprawiedliwości, nie może być zbyt wielka.

autor: Joseph Joubert


Litość jest tylko połową sprawiedliwości.

autor: Khalil Gibran


Jeden sprawiedliwy robi diabłu więcej kłopotów, niż milion ślepych wyznawców.

autor: Khalil Gibran


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -