Motyw: sprawiedliwość - cytaty


Lecz nade wszystko - słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedyność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo - zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość - sprawiedliwość.

autor: Julian Tuwim


Natura nie łamie swych praw.

autor: Leonardo da Vinci


Łatwiej ustanawiać prawa niż rządzić.

autor: Lew Mikołajewicz Tołstoj


Oczy Twoje są otwarte na wszystkie czyny ludzkie, by oddać każdemu według jego postępowania i według owoców jego uczynków.

autor: Jr 32,19


Probitas laudatur et alget.

Uczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna.

autor: Juwenalis


Kiedy uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi.

autor: Katon Starszy


Jak mogę stracić wiarę w sprawiedliwość na świecie, skoro sny tych, którzy śpią w puchach, nie są wcale piękniejsze od snów tych, którzy śpią na gołej ziemi.

autor: Khalil Gibran


Prawa umierają. Książki nigdy.

autor: Leyton


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -