natura / przyroda - cytaty

Motyw: natura / przyroda - cytaty


Natura wszystkim nam daje możliwość szczęścia, pod warunkiem, że umiemy je dobrze użyć.

autor: Autor nieznany


Róże więdną, ale nie kolce.

autor: Autor nieznany


Monotony is a law of nature.
Look at the monotonous manner in which the sun rises

monotonia jest prawem natury.
Zobacz, w jaki monotonny sposób wschodzi słońce.

autor: Autor nieznany


Drzewa umierają stojąc.

autor: Alejandro Casona


Wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli.

autor: Arthur Schopenhauer


Naturalność to trudna do utrzymania poza...

autor: Oscar Wilde


Flowers are as common in the country as people are in London

Przyroda jest tak pospolita na wsi, jak ludzie w mieście.

autor: Oscar Wilde


Próżnowaniem poniża się dary natury.

autor: Mikołaj Kopernik


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -