natura / przyroda - cytaty

Motyw: natura / przyroda - cytaty


Potęga rzeki w jej dopływach.

autor: Autor nieznany


Z dziełami sztuki łączy się wiele tradycji.
Dzieła natury są zawsze jak wypowiedziane słowa Boga.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Im bliżej natury jesteśmy, tym więcej czujemy w sobie Boga.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Natura nie łamie swych praw.

autor: Leonardo da Vinci


We are by nature already condemned to die
which sentence no man can pardon

przez naturę jesteśmy już skazani na śmierć
i tego wyroku żaden człowiek nie może uchylić.

autor: Autor nieznany


Natura horret vacuum

natura nie znosi próżni.

autor: Autor nieznany


Choćbyś naturę widłami wypędzał, ona i tak powróci.

autor: Horacy


Kwiaty są pięknymi słowami i hieroglifami natury, którymi daje nam ona poznać, jak bardzo nas kocha.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -