Motyw: tolerancja - cytaty


Tolerancja jest to gotowość przyznania przedstawicielowi innego światopoglądu tej samej dozy inteligencji i dobrej woli, co sobie.

autor: Karl Rahner


Trzeba maksymalnie respektować w ludziach ich skrajną inność.
Ale nierówność zdolności, darów i talentów w żadnym wypadku
nie ma pociągać za sobą czynienia różnic w stosunku do osób,
traktowania ludzi w sposób nierówny, lecz przeciwnie - sprawiedliw

autor: Leo Moulin


W naszym społeczeństwie jeden przed drugim ma lęk. Nie tyle boi się drugiego człowieka, ile ma strach, że ten drugi człowiek jest inny.

autor: Peter Fonda


Niektórym są potrzebne okulary, aby widzieć jasno i wyraźnie:
nie pozwólcie im jednak mówić, że bez okularów nikt nie widzi wyraźnie.

autor: John Locke


Możemy szanować człowieka, dlatego że jest od nas odmienny,
i możemy go rozumieć, ponieważ jest nam równy.

autor: Karel apek


Sometimes tolerance is another name for indifference

Czasami tolerancja jest inną nazwą obojętności.

autor: Autor nieznany


Ludzie są równi, tylko nierówność ich dzieli.

autor: Kazimierz Przerwa - Tetmajer


W świecie nie istnieje cień, który byłby bardziej cieniem od innych.

autor: Nemer Ibn El Barud


strona:   - 1 -