Motyw: sztuka - cytaty


Sztuka jest wspólnotą ducha religijnego i miłości do rzeczy

autor: M. Proust


The best that one can say of most modern creative art
is that it is just a little less vulgar than reality

Najlepsze, co można powiedzieć o większości nowoczesnych dzieł sztuki,
to to, że są trochę mniej wulgarne niż rzeczywistość.

autor: Oscar Wilde


Sztuka jest obserwowaniem świata w stanie łaski

autor: Herman Hesse


Sztuka chrześcijańska rodzi się podobnie jak modlitwa: z potrzeby uwielbienia, z poczucia pokory i miłości, a także z całej ludzkiej niemocy, która przez cierpienie, przez słabość i grzech przedziera się ku Bogu.

autor: Jerzy Zawieyski


Choć życie nasze splunięcia niewarte,
Evviva l`arte!

autor: Kazimierz Przerwa - Tetmajer


The discovery of America was the death of art

Odkrycie Ameryki było początkiem śmierci sztuki.

autor: Oscar Wilde


Nie zrozumiecie sztuki, póki nie zrozumiecie, że w sztuce 1+1 może dać każdą liczbę z wyjątkiem 2.

autor: Pablo Picasso


Zarówno sztuka, jak i ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek poprzez nie, wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu.

autor: Witold Gombrowicz


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -