sztuka - cytaty

Motyw: sztuka - cytaty


Gdy słońce kultury chyli się ku zachodowi,
to nawet karły rzucają długie cienie.

autor: Karl Kraus


Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażanie się uczuciami innych ludzi.

autor: Lew Mikołajewicz Tołstoj


Wiara i kultura - obie trzymają nas w ryzach wtedy gdy sami już nie potrafimy

autor: M. Niewalda


Ars est celare artem

Sztuką jest ukrycie (wysiłków) sztuki.

autor: Owidiusz


Wszyscy chcą rozumieć malarstwo,
dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu ptaków.

autor: Pablo Picasso


Nie tylko sztuka i wiedza, ale także cierpliwość musi być częścią dzieła.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Gdyby była tylko jedna prawda, nie można by było namalować sto obrazów na ten sam temat.

autor: Pablo Picasso


Kultura przynosi także zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę.

autor: Platon


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -