Motyw: sztuka - cytaty


W filmie sztuka i kasa muszą się zgadzać;
jeśli konieczne są ustępstwa, to na rzecz kasy.

autor: Lucchino Visconti


O kierunku sztuki można powiedzieć, że się wybił,
dopiero wtedy, gdy stosują go dekoratorzy wystaw.

autor: Pablo Picasso


Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeżeli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Sztuka pisania jest sztuką skreślania.

autor: Julian Przyboś


Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć wspaniały obraz i - jeśli byłoby to możliwe - wypowiedzieć kilka rozsądnych słów.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Sztuka jest zaiste nie chlebem, lecz winem życia.

autor: Jean Paul Sartre


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -