słowo/mowa - cytaty

Motyw: słowo/mowa - cytaty


Granice mego języka oznaczają granice mego świata.

autor: Ludwig Wittgenstein


Miarą mówcy nie jest ten kto mówi, lecz ten co słucha.

autor: Platon


Zły język gorszy od ognia.

autor: Przysłowie


Wołu bierze się za rogi, człowieka za słowo.

autor: Przysłowie


Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć wspaniały obraz i - jeśli byłoby to możliwe - wypowiedzieć kilka rozsądnych słów.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Wady są jak pływające po powierzchni słowa. Kto chce znaleźć perły, musi się zanurzyć.

autor: John Dryden


Ten jest wielkim pieśniarzem, kto śpiewa o naszym milczeniu.

autor: Khalil Gibran


Nie ma nic lepszego od milczenia.

autor: Menander


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -