słowo/mowa - cytaty

Motyw: słowo/mowa - cytaty


Dobrzy znajdują uspokojenie we własnym sumieniu, a nie w słowach innych.

autor: Lew Mikołajewicz Tołstoj


Prawa umierają. Książki nigdy.

autor: Leyton


Włóżmy do ust kamienie, od nowa ćwiczmy wymowę.
Nagrodą będą słowa twarde i nieruchome.
Słowa jak ludzie - z tętnem bijącym w przegubach szyi.
Powróćmy do źródeł życia któreśmy zagubili.

autor: Marek Skwarnicki


Słowu nie wolno być większym niż jego treść pojęciowa czy emocjonalna - wolno mu być mniejszym.

autor: Maria Dąbrowska


Wyspiarze mórz południowych nie mówią zbyt dobrze po angielsku, ale zasób ich słów wystarczy do podziału filmów amerykańskich na dwa gatunki: pif - paf i cmok - cmok.

autor: Marlon Brando


Daj mi rozerwać słowa
Wyjść na Światło
Spętany jestem, mówić nie mogę
Nie mam słów
Daj mi znak, abym mówił
I nie gubił siebie
Boże...

autor: Mieczysław Jastrun


Same słowa nie będą święte, jeśli choć trochę nie będą święte usta, które je głoszą.

autor: Mikołaj Wasiljewicz Gogol


Niektórzy chwalą się, że mówią to, co myślą. Nie rozumieją, że nie umieją myśleć.

autor: Nol Coward


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -