moralność - cytaty

Motyw: moralność - cytaty


Jakie to piękne, gdy dziewczyna zapomina, że jest dobrze wychowana.

autor: Karl Kraus


Dla cnoty żadna droga nie jest bezdrożem.

autor: Owidiusz


Ludzie bez przekonań nie budzą zaufania. Sto razy większy budzi u nas szacunek człowiek, który znosi prześladowanie dla swoich przekonań, niż człowiek, który łatwo zrzeka się swoich niby to przekonań dla interesu.

autor: Paweł Hulka - Laskowski


W swej głupocie [ludzie] doszli do przekonania, że w muzyce nie istnieje dobro ani zło, a jedynym kryterium jej oceny jest przyjemność, jaką może dawać. Muzyka sama w sobie nie stanowi wartości, ale związana z nią niemoralność i duch bezprawia.

autor: Platon


Przy czystym sumieniu zaśniesz i na kamieniu.

autor: Przysłowie


Szlachetny człowiek nie boi się ani ciemności, ani światła.

autor: Margaret Sarah Fuller


Solidarność, miłość, godność - dopiero w imię tych rzeczy postępując - postępujemy jak ludzie.

autor: Maria Dąbrowska


Im kulturalniejszy jest człowiek, tym jest skromniejszy, a im mniej kulturalny, tym wyższe ma o sobie mniemanie.

autor: Michał Kalinin


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -