moralność - cytaty

Motyw: moralność - cytaty


Postępuj zawsze właściwie.
Da to satysfakcję kilku ludziom,
a resztę zadziwi.

autor: Mark Twain


If a man is not a gentleman,
whatever he knows is bad for him

Jeśli człowiek nie jest dżentelmenem,
cokolwiek wie, jest dlań szkodliwe.

autor: Oscar Wilde


I don`t like principles, I prefer prejudices.

Nie lubię zasad, wolę przesądy.

autor: Oscar Wilde


Potrzeba nie ma miary i obyczaju.

autor: Przysłowie


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -