nauka - cytaty

Motyw: nauka - cytaty


Wiedza nie może nigdy wtargnąć do twierdzy wiary religijnej,
bo twierdza ta stoi poza wiedzą. Religia nie ma potrzeby zwalczania wiedzy, bo wiedza uczciwa wykazuje niezbędną potrzebą religii.

autor: Paweł Hulka - Laskowski


The discontented are the driving force of progress

niezadowoleni są siłą napędową postępu.

autor: Autor nieznany


The acquiring of culture is the developing
of an avid hunger for knowledge and beauty

nabywanie kultury to rozwijanie
wielkiego głodu wiedzy i piękna.

autor: Autor nieznany


Every complaints of his memory and no one complaints of his judgment

każdy skarży się na swoją pamięć, a nikt nie skarży się na swój rozum.

autor: Autor nieznany


Experience is the name everybody gives to his mistakes

doświadczenie to miano, którym każdy określa swoje błędy.

autor: Autor nieznany


Examinations are formidable even for the best prepared,
for the greatest fool can ask more than the wisest man can answer

egzaminy są okropne nawet dla najlepiej przygotowanych,
gdyż największy głupiec może zadać pytanie, na które
naj

autor: Autor nieznany


Najważniejsze w medycynie nie jest uratowanie od śmierci, lecz wyleczenie z choroby.

autor: Autor nieznany


Mądrość to jest to, co zostaje, kiedy zapomniało się już wszystko, czego nas uczono.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -