Motyw: nauka - cytaty


It is easier to produce ten volumes of philosophical
writing than to put one principle into practice

łatwiej jest spłodzić dziesięć tomów dzieł filozoficznych,
niż zastosować jedną zasadę w praktyce.

autor: Autor nieznany


Everything is simpler than you think
and at the same time more complex than you imagine

wszystko jest prostsze, niż myślisz,
i jednocześnie bardziej skomplikowane,
niż sobie wyobrażasz.

autor: Autor nieznany


Education: that which discloses to the wise
and disguises from the foolish their lack of understanding

wykształcenie: odsłania przed mądrymi,
a ukrywa przed głupimi niedoskonałości ich rozumu.

autor: Autor nieznany


Quae nocent, docent

to, co szkodzi, uczy.

autor: Autor nieznany


Ucz się, świątku, wiedzy lisiej, ucz!
Ucz się ziemi, mroku szmeru, ucz się wiatru!
Podchodź boczkiem, chyłkuj lisio i wypatruj,
A przemyślnie kołuj, mądrze klucz!

autor: Jerzy Liebert


Nauczyciele często są jak szyby: pozwalają widzieć prawdę, ale dzielą od rzeczywistości.

autor: Khalil Gibran


Technika jest dzieckiem nieślubnym nauki i pędu do władzy.

autor: Peter Bamm


Żywot krótki wiele nauk potrzebuje.

autor: Przysłowie


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -