mądrość - cytaty

Motyw: mądrość - cytaty


Mądrość nie utożsamia się ani ze sprytem, ani z rozsądkiem.
Spryt jest darem, czyli talentem, rozsądek jest zaletą, czyli władzą umysłu, lecz mądrość jest cnotą.

autor: Karel apek


Cogito ergo sum.


Myślę, więc jestem.

autor: Kartezjusz


Wiedza tylko wtedy jest wiedzą, kiedy zdobyta została wysiłkiem własnej myśli, a nie wyłącznie dzięki pamięci.

autor: Lew Mikołajewicz Tołstoj


Nie żałować niczego - to początek wszelkiej wiedzy.

autor: Max Born


Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich,
mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.

autor: Michel Eyquem de Montaigne


Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, ale też nie robi nigdy niczego, 0 czym nie mógłby mówić.

autor: Jean - Paul Sartre


I jak ten głupiec u mądrości wrót
Stoję - i tyle wiem, com wiedział wprzód.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Ile mądrości jest we wszystkim, co dzieje się pod niebem!

autor: Koh 1,13


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -