Motyw: głupiec/głupota - cytaty


Głupca niepokoi i przeraża zdanie, które słyszy po raz pierwszy i którego nie głoszą wszyscy.

autor: Jerzy Drobnik


Lenistwo jest głupotą ciała, a głupota lenistwem ducha.

autor: Johann Gottfried Seume


Głupota, którą widzimy u drugich, na ogół podnosi nas na duchu.

autor: Johann Gottfried Seume


Więcej światła!

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Własną głupotę ludzie zwykli nazywać doświadczeniem.

autor: Oscar Wilde


I jak ten głupiec u mądrości wrót
Stoję - i tyle wiem, com wiedział wprzód.

autor: Johann Wolfgang von Goethe


Usłużny głupiec gorszy jest od wroga.

autor: Karl Kraus


Ktoś, kto mało wie, stale powtarza to samo.

autor: Margaret Sarah Fuller


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -