Motyw: odpowiedzialność - cytaty


Jedno wiem i innych objawień
Nie potrzeba oczom i uszom -
Uczyniwszy na wieki wybór,
W każdej chwili wybierać muszę.

autor: Jerzy Liebert


Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, także za to, czego nie robimy.

autor: Molier


Łatwo jest wygłaszać ostre przemówienia, szczególnie tym,
którzy nie muszą ponosić odpowiedzialności.

autor: John Fitzgerald Kennedy


Odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za to, co robimy, lecz także i za to, czego nie robimy.

autor: Lao - Tse


Nie uważałeś, jak robisz, rób jak uważasz.

autor: Ludwik Puget


Kto spełnia swe obowiązki, jest wiernym sługą, ale nie ma żadnego prawa do wdzięczności.

autor: Otto von Bismarck


Nie bądź taki szybki Bill.

autor: Ludwik Jerzy Kern


My duty is a thing I never do, on principle

Moim obowiązkiem jest to, czego z zasady nie robię.

autor: Oscar Wilde


strona:   - 1 -