muzyka/śpiew - cytaty

Motyw: muzyka/śpiew - cytaty


Nikt nie może powiedzieć, że wpływ rocka jest czysty i pozytywny. Jest on jak flecista - zaklinacz, prowadzący całą generację do zagłady i samounicestwienia.

autor: Pat Bonne


W swej głupocie [ludzie] doszli do przekonania, że w muzyce nie istnieje dobro ani zło, a jedynym kryterium jej oceny jest przyjemność, jaką może dawać. Muzyka sama w sobie nie stanowi wartości, ale związana z nią niemoralność i duch bezprawia.

autor: Platon


Dawniej ludzie chodzili na koncert, aby słuchać muzyki, dzisiaj - aby oglądać dyrygenta.

autor: Paul Hrbiger


Gdy zmienią się trendy muzyczne, jednocześnie zmianom ulegają fundamentalne prawa państwa.

autor: Platon


Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny!

autor: Jk 5,13


Pieśń jest tak krótka, ponieważ tak wiele rozumiemy.

autor: Papago Woman


strona:   - 1 -  - 2 -