Motyw: literatura - cytaty


Kto pragnie własną młodość przedłużyć, podobny jest do czytelnika, który niechętnie chce wiedzieć, jak skończy się książka.

autor: Lotte Ingrisch


Recenzenci to policjanci w literaturze.

autor: Novalis


Najwięksi są ci pisarze, co potrafią z powikłanego zamętu swojej epoki wydobyć na jaw którąś z tych zasad odwiecznych i w odnowionym blasku do wierzenia ją podać.

autor: Maria Dąbrowska


Nikt nie potrafi opisać cudzego doświadczenia. I tylko o sobie się pisze, kiedy się pisze podług Apoloniusza czy podług Cezarego Franka. Zawsze będzie podług mnie...

autor: Jarosław Iwaszkiewicz


Pamiętniki są bombą atomową rencistów.

autor: Paul Reynaud


Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem.

autor: Jarosław Iwaszkiewicz


Nie ma tak złej książki, aby nie zawierała niczego pożytecznego.

autor: Pliniusz Starszy


Journalism is unreadable, and literature is not read

Publicyctyka jest nie do czytania,
literatura nie jest czytana.

autor: Oscar Wilde


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -