geniusz/ideał - cytaty

Motyw: geniusz/ideał - cytaty


Geniusz to czasem tylko instynkt, który nie podlega doskonaleniu; częściej jest to sztuka trafnego kojarzenia,
codziennie doskonalona dzięki obserwacji i doświadczeniu.

autor: Napoleon I


I like looking at geniuses, and listening to beautiful people.

Lubię przyglądać się geniuszom i przysłuchiwać się pięknym ludziom

autor: Oscar Wilde


Od wielkości do śmieszności jest tylko jeden krok.

autor: Napoleon I


Bardziej pouczające są błędy wielkich inteligentów niż przeciętnych geniuszy.

autor: Oskar Maria Graf


Wielkie rozumy rzadko bez wady.

autor: Przysłowie


Wielkich ludzi wielkie są grzechy.

autor: Przysłowie


Osobistości, a nie zasady, nadają bieg stuleciom.

autor: Oscar Wilde


Tylko krowy chodzą stadem - lwy zawsze samotnie.

autor: Przysłowie


strona:   - 1 -  - 2 -