Motyw: tradycja / obyczaj - cytaty


Niech rząd dla konia jako też dla kraju
Stosowny będzie do sił i zwyczaju!

autor: Julian Ursyn Niemcewicz


Equi donati dentes non inspiciuntur

darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

autor: Autor nieznany


Don`t put all your eggs into one basket

nie wkładaj wszystkich swoich jajek
do jednego koszyka.

autor: Autor nieznany


W bagnie zawsze zgubi cię zbyteczna szamotanina.

autor: Autor nieznany


Volenti non fit iniura

chcącemu nie dzieje się krzywda.

autor: Autor nieznany


Corrumpunt mores bonos colloquia mala

złe rozmowy psują dobre obyczaje.

autor: Autor nieznany


Usus est tyrannus

zwyczaj jest tyranem.

autor: Autor nieznany


Make hay while the sun shines

zbieraj siano, póki słońce świeci;
kuj żelazo, póki gorące.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -