Motyw: tradycja / obyczaj - cytaty


The less broth, the more spoons

im mniej rosołu, tym więcej łyżek.

autor: Autor nieznany


Etykieta to sztuka ziewania z zamkniętymi ustami.

autor: Autor nieznany


Fortuna favet fortibus

los sprzyja dzielnym.

autor: Autor nieznany


De fumo in flammam

z dymu w ogień;
z deszczu pod rynnę.

autor: Autor nieznany


Duo cum faciunt idem, non est idem

gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.

autor: Autor nieznany


Dobre prawa mają swój początek w złych przyzwyczajeniach.

autor: Autor nieznany


Worry is like sand in an oyster:
a little produces a pearl,
too much kills the animal

zmartwienie jest jak piasek pod muszlą ostrygi:
mała ilość wytwarza perłę,
zbyt duża zabija zwierzę.

autor: Autor nieznany


What is not useful to any is harmful to all

co nie jest pożyteczne dla nikogo,
jest szkodliwe dla wszystkich.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -