ojczyzna - cytaty

Motyw: ojczyzna - cytaty


Góralu, czy nie jest ci żal
Odchodzić od stron ojczystych?

autor: Michał Bałucki


Jestem obywatelem świata.

autor: Diogenes z Synopy


Miłość ojczyzny naszym prawem.

autor: Autor nieznany


Ojczyzna, nauka, cnota.

autor: Adam Mickiewicz


Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę.

autor: Horacy


Choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada.

autor: Louis Pasteur


Ojczyzna swoja każdemu najmilsza.

autor: Przysłowie


Ibi patria, ibi bene

tam ojczyzna, gdzie dobrze.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -