Polska/Polacy - cytaty

Motyw: Polska/Polacy - cytaty


Dla Polaków ojciec Kraków, a Warszawa matka.

autor: Autor nieznany


Gdzie dwóch Polaków, tam trzy strony.

autor: Autor nieznany


Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem - Polska jest Polską, a Polak Polakiem.

autor: Adam Mickiewicz


Gdy Anglik pisze rozprawę naukową, to czyta się ją jak humoreskę; w Polsce humoreskę czyta się jak rozprawę.

autor: Autor nieznany


Śląskie pierony,
to polskie bastiony.

autor: Przysłowie


Pawiem narodów byłaś i papugą.

autor: Juliusz Słowacki


O Polsko! póki ty duszę anielską
Będziesz więziła w czerepie rubasznym.

autor: Juliusz Słowacki


Polska Winkelriedem narodów!

autor: Juliusz Słowacki


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -