Motyw: Polska/Polacy - cytaty


Cieszy mnie ten rym: "Polak mądry po szkodzie";
Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie,
Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą i po szkodzie głupi.

autor: Jan Kochanowski


Polska Winkelriedem narodów

autor: Juliusz Słowacki


Polska Chrystusem narodów.

autor: Adam Mickiewicz


O nierządne królestwo i zginienia bliskie,
Gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość
Ma miejsca, ale wszystko złotem kupić trzeba!

autor: Jan Kochanowski


Nierządem, powiedział ktoś dawno, Polska stoi;
Gdyby dziś pojźrał z grobu po ojczyźnie swojej,
zawołałby co gardła: Wracam znowu skadem,
Żebym tak srogim z Polską nie ginął nierzadem!

autor: Wacław Potocki


Żem dla ojczyzny sterał swoje lata młode;
A póki okręt walczył – siedziałem na maszcie;
A gdy tonął – z okrętem poszedłem pod wodę…

autor: Juliusz Słowacki


Naród wielki, niezwalczony, naród ironiczny.

autor: Czesław Miłosz


Naród jest w swoim charakterze dobry, ludzki, a zarazem dzielny. Do swojej ojczyzny nad wszystko przywiązany. (…)gotów dla odzyskania imienia i jestestwa przelać krew i poświęcić wszystkie majątki.

autor: Stanisław Staszic


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -