Polska/Polacy - cytaty

Motyw: Polska/Polacy - cytaty


Ty dawna domów polskich gościno i chwało!
W coś poszła? jakie ciebie igrzysko rozwiało?

autor: Kazimierz Brodziński


A niechaj narodowie wżdy postronni znają
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!

autor: Mikołaj Rej


Pewnik filozofii polskiej: tańczę, więc jestem.

autor: J. Baudouin de Courtenay


O Polsko! Póki ty duszę anielską
Będziesz więziła w czerepie rubasznym
Póty kat będzie rąbał twoje cielsko
Póty nie będzie twój miecz zemsty straszny.

autor: Juliusz Słowacki


Może wreszcie teraz Polska zrozumie, że łajdactwa i świętość w jednym stoją domu, także i tutaj, nad Wisłą, jak na całym bożym świecie.

autor: Andrzej Szczypiorski


Polsko! lecz ciebie błyskotkami łudzą;
Pawiem narodów byłaś i papugą.

autor: Juliusz Słowacki


A to Polska właśnie.

autor: Stanisław Wyspiański


Polska to jest wielka rzecz,
podłość odrzucić precz,
wypisać święta sprawę
na tarczy, jako ideę, godło
i orle skrzydła przyprawić.

autor: Stanisław Wyspiański


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -