Motyw: państwo/naród - cytaty


O nierządne królestwo i zginienia bliskie,
Gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość
Ma miejsca, ale wszystko złotem kupić trzeba!

autor: Jan Kochanowski


Nie kochaj żadnego kraju: kraje łatwo giną.
Nie kochaj żadnego miasta: łatwo rozpada się w gruz
(…)
Kto mówi o historii jest zawsze bezpieczny,
przeciwko niemu świadczyć nie wstaną umarli.

autor: Czesław Miłosz


Naród streszcza się w swojej literaturze i żyje przez nią.

autor: Bhagavadgita


Dyktatura to państwo, w którym wszyscy boją się jednego, a jeden wszystkich.

autor: Autor nieznany


Czasem kilkadziesiąt milionów aspołecznych typów nazywamy społeczeństwem.

autor: Autor nieznany


What holy cities are to nomadic tribes:
a symbol of race and a bond of union,
great books are to the wandering souls of men:
they are the Meccas of the mind

czym święte miasta są dla koczowniczych plemion:
symbolem plemienia i łąc

autor: Autor nieznany


Narodów nie uczy się moralności prawem, lecz przykładem.

autor: Autor nieznany


Zdanie, które wychodzi z ust ludu, ma wielką siłę.

autor: Ajschylos


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -