państwo/naród - cytaty

Motyw: państwo/naród - cytaty


Jeżeli wolne społeczeństwo nie jest w stanie pomóc ubogiej większości, to nie ochroni też garstki bogaczy.

autor: John Fitzgerald Kennedy


Niemożliwe - to nie jest słowo francuskie.

autor: Napoleon I


Nothing is impossible in Russia but reform

Wszystko jest możliwe w Rosji poza reformą.

autor: Oscar Wilde


Jestem z narodu, w którym od bliskostu lat kazda książka wychodzi za późno, a każdy czyn za wcześnie.

autor: Cyprian Kamil Norwid


Społeczeństwo, któremu trudno się wyzbyć wad narodowych, buduje kolejne kaplice.

autor: Józef Tischner


Żeby wskrzesić naród, trzeba odnaleźć jego utracone jestestwo, z bacznym względem na modyfikacje, którymi je czas zmienił i przekształcił.

autor: Maurycy Mochnacki


Każdy naród zawsze bardziej broni swych zwyczajów niż swych praw.

autor: Autor nieznany


Największa chwała narodu pochodzi od ich pisarzy.

autor: Autor nieznany


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -